The Netherlands

Internationale week tegen Mekorot

Het Israëlische staatsbedrijf Mekorot is verantwoordelijk voor een regime van ‘water apartheid’  jegens de Palestijnen. Het pleegt de internationale misdaad van plundering van de natuurlijke rijkdommen in bezet gebied, discriminatie van het Palestijnse volk als etnische groep, en geeft essentiële steun aan het project van illegale vestiging. In 2005, richtte Mekorot een commerciële poot op om een ​​proces van internationale uitbreiding te beginnen. Verschillende lucratieve contracten zijn gesloten zoals in de VS , Cyprus , Argentinië , India en Oeganda . In Griekenland dingt Mekorot mee in de privatiseringsgolf. Ook in Brazilië, Portugal en Italië zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend.

Maatschappelijke groeperingen zijn verontwaardigd dat hun regeringen de ogen sluiten voor Mekorots betrokkenheid bij schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten, en Mekorot zelfs belonen met een business-as-usual-aanpak. In Argentinië, Italië, Griekenland en Portugal zijn campagnes gelanceerd om Mekorot eruit te schoppen. In Argentinië zijn activisten er onlangs in geslaagd de bouw van een $170.000.000 kostende waterzuiveringsinstallatie te schorsen. Met het project zou Mekorot niet alleen waterapartheid in Palestina financieren, maar ook apartheid geëxporteerd hebben door de toegang tot water in Buenos Aires van een mensenrecht tot een luxe voorziening voor de rijken om te vormen.

Vitens, de grootste waterleverancier van Nederland , beëindigde een contract met Mekorot kort na de ondertekening ervan, wegens betrokkenheid van het bedrijf bij de schending van het internationaal recht. Lilianne Ploumen, de Nederlandse minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, annuleerde een  ontmoeting met ambtenaren van Mekorot om diezelfde reden.

Er is groeiend momentum in de internationale BDS-beweging. Het is nu de tijd om druk op de overheid te intensiveren om Mekorot uit te sluiten van overheidsopdrachten, en het bedrijf   verantwoordelijk te houden voor haar waterapartheid. Doe mee aan de Eerste Internationale Week tegen Mekorot tussen 22 maart 2014, Wereld Waterdag  en 30 maart 2014, wanneer Palestijnen de Dag van het Land herdenken.

Gebruik deze week om campagne te voeren en initiatieven te lanceren, het publiek bewust te maken, en regeringen onder druk te zetten om te handelen.  Maak uw deelname bekend door  een email naar: info@stopmekorot.org of info@docp.nl

PENGON / Friends of the Earth Palestine, Palestijnse BDS Nationaal Comite, Land Defense Coalition

 

 • Zes redenen om Mekorot te boycotten

  1 . Mekorot hanteert een systeem van waterapartheid : Mekorot is verantwoordelijk voor schending van het recht op water en voor discriminatie, vanaf +/-1950 toen het Israels nationale waterleidingsysteem aanlegde waarmee Jordaanwater vanuit de Westelijke Jordaanoever en Jordanie werd omgeleid voor gebruik door Israëlische gemeenschappen . Tegelijkertijd ontzegt het de Palestijnse gemeenschappen de toegang tot water: Palestijns verbruik in de bezette gebieden is ongeveer 70 liter water per persoon per dag – ruim onder de 100 liter per hoofd van de bevolking per dag zoals wordt aanbevolen door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO ) – tegenover Israëlische consumptie per persoon per dag 300 liter , dat is vier keer zoveel.
  Mekorot weigert water te leveren aan Palestijnse gemeenschappen in Israël, ondanks bevestiging van hun recht op water door het Israëlische Hooggerechtshof .
  Een Frans parlementaire rapport heeft dit water-apartheid genoemd.

  2. Mekorot geeft essentiële steun aan het koloniale vestigingsproject : Mekorots steun aan koloniale vestiging is na de bezetting in 1967 van de Westelijke Jordaanoever , de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte voortgezet. Het bedrijf nam het controlemonopolie op zich over alle waterbronnen in de bezette gebieden, met beleid dat Israelische nederzettingen versterkt ten koste van de Palestijnse gemeenschappen.

  Het VN-rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie over de gevolgen van de Israëlische nederzettingen op de rechten van het Palestijnse volk en het laatste rapport over de nederzettingen door de secretaris- generaal van de VN veroordelen de rol van Mekorot in het nederzettingenproject .

  Elke samenwerking met Mekorot lift per definitie mee met het illegale nederzettingenproject, of draagt eraan bij.  Het Nederlandse publieke waterbedrijf Vitens stelt dat ” Of het nu gaat om kennis over waterwinning of over de voordelen die kunnen worden bereikt met slimme waterleidingnetten,  deze niet los gezien kunnen worden van wat de VN schrijft over het beleid van Mekorot ( * ) ten aanzien van de Palestijnse gebieden en de nederzettingen . ”

  3.  Mekorot neemt deel aan de internationale misdaad van plundering van natuurlijke hulpbronnen en moedwillige vernieling van waterinfrastructuur :
  Mekorot heeft circa 42 waterputten in bedrijf in de Westelijke Jordaanoever, voornamelijk in de Jordaanvallei regio, die vooral de Israëlische nederzettingen bevoorraden.

  Mekorot confisqueert  irrigatieleidingen van Palestijnse boeren, vernielt waterbronnen van Palestijnse gemeenschappen, en dit in nauwe samenwerking met het Israëlische leger. In 2012 alleen al heeft het Israëlische leger 60 water- en sanitaire structuren gesloopt die aan Palestijnen toebehoren ..

  4 . Mekorot ontneemt de Palestijnen het mensenrecht op water als een instrument voor Israëls verdrijvingsbeleid  :
  In de zomer draait Mekorot de kraan dicht voor de Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, en droogt ze uit ..

  Mekorot is een trotse deelnemer aan het  “Blueprint Negev” plan van het Joods Nationaal Fonds, dat ervoor zal zorgen dat zo’n 40.000 Palestijnse bedoeïenen,  burgers van Israël,  uit hun huizen worden gezet naar reservaten, terwijl hun land zal worden gebruikt voor uitsluitend joodse vestiging in de Negev .

  5. Mekorot exporteert waterapartheid door middel van waterprivatisering:

  Argentinië’s  Ambtenarenbond ATE verklaarde tijdens zijn campagne dat “als het contract zou worden gegeven aan Mekorot dat water dan een luxeartikel zou worden en niet een basisvoorziening die een maatschappelijk recht is, en ten tweede dat de mensenrechten zouden worden geschonden als de prijs zou worden gegeven aan een bedrijf dat de genocide van Palestijnen steunt . ”

  6 . Mekorot ‘s vermeende ‘ deskundigheid ‘ ten aanzien water is louter ‘blauwwassen’:
  Het creëren van mythen rond water bedoeld om Israëls imago in het buitenland te versterken. In tegenstelling tot wat het bedrijf beweert heeft Israël niet de ‘ woestijn tot bloei ‘ gebracht. Het gebied van het historische Palestina is rijk aan water en de Palestijnen hebben een eeuwenoude landbouwtraditie. Israël benut deze mythe om te rechtvaardigen dat het water uit Jordaan aftapt, de historische rivier verandert in een riool, en agressie pleegt jegens buurlanden. In werkelijkheid is  Israël een top waterverkwister , zijn burgers verbruiken het dubbele van het Europese gemiddelde, en de landbouwsector, met zijn waterintensieve gewassen telende,  door de overheid gesubsidieerde boeren, is in ecologisch opzicht bepaald niet duurzaam.

  Doe mee met de Eerste Internationale Week van Actie tegen Mekorot tussen 22 maart 2014 , Wereld Waterdag , en 30 maart 2014, de Palestijnse Dag van het Land. Maak uw standpunt kenbaar over watergerechtigheid !

  Leer de feiten over mensenrechtenschendingen door Mekorot :

  Stop the Wall, Mekorot: nurturing water apartheid in Palestinehttp://stopthewall.org/sites/default/files/Mekorot%20Factsheet%20Final.pdf

 • Who Profits, Mekorot’s involvement in the Israeli occupation:http://www.whoprofits.org/content/mekorot%E2%80%99s-involvement-israeli-…
 • Al-Haq, Water for One People Only: discriminatory access and water apartheid in the OPThttp://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/water-for-one-…
 • Amnesty International, Troubled Waters: Palestinians denied fair access to water http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/027/2009/en/e9892ce4-7fba-…